top of page
  • Writer's picturevitapets

เมื่อใหร่ที่ถึงวัย Wean?


วัย wean คือช่วงที่เวลาที่นกลูกป้อนเริ่มที่จะปฏิเสธอาหารที่ผู้เลี้ยงป้อนและหันมากินอาหาร กัดแทะสิ่งของรอบข้าง ด้วยตัวของมันเอง นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งของลูกนก คล้ายกับคนเราที่กำลังเติบโตพัฒนาจากเด็กอนุบาลไปเป็นเด็กประถม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่ลูกนกเริ่ม wean นั้นมีหลายประการ ช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ สภาพแวดล้อม วิธีการเลี้ยง ฯลฯ แต่โดยทั่วไปแล้ว นกที่มีขนาดเล็กจะเข้าสู่วัย wean เร็วกว่านกขนาดใหญ่...

มาดูกันครับว่าค่าเฉลี่ยวัย wean ของนกแต่ละสายพันธุ์นั้นเป็นเท่าใหร่บ้าง

 

ติดตามบทความใหม่ๆผ่าน LINE ได้ที่ @vitapets (กดปุ่มด้านล่าง)

5,635 views0 comments

Comments


bottom of page