top of page

อาหารไข่ทรอปปิมิกซ์

Tropimix Egg Food Mix

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Canada

ขนาด:

185g, 3.6kg

ธัญพืชเกรดพรีเมียมผสมอาหารไข่ สามารถทานได้หมด 100% ไม่มีเปลือกของธัญพืชทิ่้งเหลือให้ต้องเก็บกวาด ลดปัญหาการจัดการและความเสี่ยงของเชื่อโรค/เชื้อรา (ที่ติดมากับเปลือกของธัญพืช) มีส่วนผสมของอาหารไข่ ให้โปรตีนสูง

วิธีใช้:

ให้เป็นอาหารหลักหรืออาหารเสริม สามารถให้แบบแห้งหรือผสมน้ำให้ได้ส่วนผสมที่เปียก (ช่วยให้นกทานง่ายขึ้น)

Tropimix for Budgies, Canaries, Finches (นำเข้าจากประเทศ Canada)

ธัญพืชเกรดพรีเมียมผสมอาหารไข่


✔️ สามารถทานได้หมด 100% ไม่มีเปลือกของธัญพืชทิ่้งเหลือให้ต้องเก็บกวาด ลดปัญหาการจัดการและความเสี่ยงของเชื่อโรค/เชื้อรา (ที่ติดมากับเปลือกของธัญพืช)

✔️ มีส่วนผสมของอาหารไข่ ให้โปรตีนสูง

✔️ มีส่วนผสมของผมไม้อบแห้ง อย่างมะละกอ สับปะรด และมะพร้าว

✔️ เหมาะกับนกขนาดเล็กอยา่ง ฟินซ์ คีรีบูน หงษ์หยก ฟอพัส เลิฟเบิดร์

✔️ สามารถให้แบบแห้ง หรือผสมน้ำเพื่อให้นกกินอาหารง่ายขึ้นได้bottom of page