top of page

อาหารลูกป้อน ทรอปปิแคน

Tropican Hand Feeding Formula

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Canada

ขนาด:

2kg, 5kg

อาหารลูกป้อน Hari Tropican เนื้ออาหารละเอียดพิเศษ (mico-ground extruded) สกัดจากธัญพืชและถั่วลิสง ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร หรือสารปรุงแต่ง วัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นเกรดสำหรับคนบริโภค (Human Grade) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

วิธีใช้:

วิธีผสมอาหารลูกป้อนทั่วไป:

1. ส่วนผสมปกติ (สำหรับลูกป้อนอายุ 5 วันขึ้นไป จนถึงวัยเลิกป้อน):

***ผสมอาหาาร 1 ส่วน ต่อน้ำร้อน 3 ส่วน***

2. ส่วนผสมสำหรับลูกนกแรกเกิด (0 - 5 วัน) หรือเมื่อเปลี่ยนยี่ห้ออาหาร

***ผสมอาหาาร 1 ส่วน ต่อน้ำร้อน 5 ส่วน และคนให้ละลายเข้ากัน เสริฟส่วนผสมนี้ให้ลูกป้อนภายใน 1- 2 วันแรก และค่อยๆเพิ่มความข้นของอาหารขึ้นในวันที่ 3 - 5 ขึ้น จนได้ส่วนผสมปกติ (ดูข้อ 1)***
--------------------------------------------
หมายเหตุ:

วิธีผสมข้างต่้นเป็นเพียงคำแนะนำในเบื้องต้น หากพบว่าลูกนกย่อยอาหารเร็วกว่าปกติ สามารถเพิ่มสัดส่วนของอาหารตามสมควร หากลูกนกย่อยอาหารช้ากว่าปกติ ให้เพิ่มสัดส่วนของน้ำเพื่อให้อาหารเหลวขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิของอาหารลูกป้อนควรอยู่ระหว่าง 36 – 38 c ร้อนกว่า 43 c จะทำให้ลวกกระเพาะของลูกป้อน และหากต่ำหว่า 34 c จะทำให้อาหารย่อยยาก ที่สำคัญคือห้ามอุ่นอาหารลูกป้อนโดยใช้ Microwave โดยเด็ดขาด

อาหารลูกป้อน Hari Tropican (สูตร Hand-Feeding)


✔ เนื้ออาหารละเอียดพิเศษ (mico-ground extruded) สกัดจากธัญพืชและถั่วลิสง

✔ ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร หรือสารปรุงแต่ง

✔ วัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นเกรดสำหรับคนบริโภค (Human Grade) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

✔ มีส่วนผสมของโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน และสารอาหารอื่นๆที่ตำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกป้อน


ทำไมนักเพาะพันธุ์นกระดับโลกอยาก Tony Silva เลือกใช้อาหารลูกป้อน Tropican?!? รับชมคลิปด้านล่างครับ :)


bottom of page