top of page

เซาท์ อเมริกัน มิกซ์ (อาหารนกทุกสายพันธุ์)

South American Mix

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

2kg, 10kg

อาหารสำหรับนกแก้วทุกสายพันธุ์ อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ มีส่วนผสมของถั่วลิสงที่นกชอบ ผ่านกระบวนการผลิตแบบหุงต้ม(Extrusion Cooked) เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

วิธีใช้:

เหมาะกับให้เป็นอาหารหลักในสัดส่วน 80% ขึ้นไปของปริมาณที่นกกินต่อวัน เพื่อให้นกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และมีสุขภาพดี

South American Mix อาหารสำหรับนกแก้วหลายสายพันธุ์ อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ที่สำคัญ เลยคือมีส่วนผสมของถั่วลิสงที่นกชอบ ผ่านกระบวนการผลิตแบบหุงต้ม(Extrusion Cooked) เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร อีกทั้งยัง ไม่ใส่สีสังเคราะห์ มีรสชาติของถั่วที่นกชอบ


South American Mix ถูกพัฒนาเพื่อสมดุลทางโภชนาการของนกแก้วอเมริการใต้ และอื่นๆอีกหลายสายพันธุ์ อาทิ:


✔ ตระกูลคอนัวร์

✔ ตระกูลไคท์

✔ แอฟริกันเกรย์

✔ กระตั้ว

✔ อเมซอน

✔ มาคอว์
bottom of page