top of page

สแคท (ยาแก้ไรนก)

Scatt

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

50ml

Scatt ใช้ในการรักษา นกที่ป่วยเป็นโรคหมัด เห็บ หรือตัวไร เป็นพาหะ

วิธีใช้:

หยดยา SCATT บริเวณท้ายทอยนก ใช้1 หยดสำหรับนกเล็ก (น้ำหนักเบากว่า 30 กรัม) และ 2 หยดสำหรับนกกลาง/ใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า 30 กรัม) หยดใหม่ทุกๆ 3 สัปดาห์ จนครบ 3 รอบ (หรือหยุดหยดเมื่อนกหายดีแล้ว)

โรคตัวไรในถุงลม เกิดจากเจ้าตัวไรที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีดำ ซึ่งมีวงจรชีวิตประมาณ 14-21 วัน พร้อมที่จะแพร่ขยายพันธุ์และเกาะกินเซลที่เป็นเยื่อบุผนังของระบบทางเดินหายใจของนก โพรงจมูก หลอดลม กล่องเสียง และถุงลม การติดต่อเมื่อนกดื่มน้ำในถ้วยน้ำเดียวกันกับนกตัวที่เป็นโรค จะมีไข่ของไรหรือตัวไรปะปนอยู่ในถ้วยน้ำและเมื่อนกอีกตัวดื่มน้ำเข้าไป ตัวไรที่อยู่ในน้ำก็จะแพร่ขยายพันธุ์ในตัวของนก โดยลักษณะอาการของนกที่เป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก มีการหายใจทางปาก เสียงดังวี๊ดๆเวลาหายใจเข้าออก ไอ มีน้ำมูก เสียงร้องเปลี่ยนไป นกจะอ่อนเพลีย ผอม และจะตายอย่างฉับพลันได้
bottom of page