top of page

เนคต้าเพลเลท (อาหารนกโนรีชนิดเม็ด)

Nectar Pellets

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

2kg

อาหารนกแก้วโนรี Nectar Pellet ชนิดเม็ด จาก VETAFARM AUSTRALIA สกัดจากวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติ พัฒนามาเพื่อสายพันธุ์โนรี หรือ lorikeet โดยเฉพาะ เป็นสูตรสมดุล ทานได้ตั้งแต่เลิกอาหารลูกป้อนจนถึงวัยเจริญพันธุ์ มีส่วนผสมของแอปเปิ้ลพันธุ์ออสเตรเลียเพื่อรสชาติที่อร่อย!

วิธีใช้:

เหมาะกับให้เป็นอาหารหลักในสัดส่วน 80% ขึ้นไปของปริมาณที่นกกินต่อวัน เพื่อให้นกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และมีสุขภาพดี

อาหารนกแก้วโนรี Nectar Pellet ชนิดเม็ด จาก VETAFARM AUSTRALIA สกัดจากวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติ พัฒนามาเพื่อสายพันธุ์โนรี หรือ lorikeet โดยเฉพาะ เป็นสูตรสมดุล ทานได้ตั้งแต่เลิกอาหารลูกป้อนจนถึงวัยเจริญพันธุ์ มีส่วนผสมของแอปเปิ้ลพันธุ์ออสเตรเลียเพื่อรสชาติที่อร่อย!
bottom of page