top of page

ไวด์เอิร์ธ (อาหารนกโนรีชนิดผง)

Lorikeet Wild Earth

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

2kg

Lorikeet Wild Earth ทำจากวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติ สกัดรสหวานจากเกสรผึ้งและลูกบลูเบอรรี่ที่นกโนรีชอบ! เป็นอาหาร Low GI ( อาหาร Low GI ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารเพื่อสุขภาพ) และมีคารโบไฮเดรทต่ำ เพื่อสุขภาพที่ดีของนก

วิธีใช้:

เหมาะกับให้เป็นอาหารหลักในสัดส่วน 80% ขึ้นไปของปริมาณที่นกกินต่อวัน เพื่อให้นกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และมีสุขภาพดี

อาหารนกแก้วโนรี Lorikeet Wild Earth


ทำจากวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติ สกัดรสหวานจากเกสรผึ้งและลูกบลูเบอรรี่ที่นกโนรีชอบ! เป็นอาหาร Low GI ( อาหาร Low GI ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารเพื่อสุขภาพ) และมีคารโบไฮเดรทต่ำ เพื่อสุขภาพที่ดีของนก และยังมีส่วนผสมของ Prebiotic (พรีไบโอติก) เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!


เหมาะกับนกโนรีทุกสายพันธุ์/ ทุกวัย (หลังจากเลิกกินอาหารป้อนแล้ว)
bottom of page