top of page

อาหารกิ้งก่า

Lizard Food

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

350g

อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับกิ้งก่า Bearded Dragons, Blue Tounges, Shinglebacks, Monitors, Skinks
มีสารอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสัดส่วนที่เหมาะสมของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส เหมาะกับกิ้งก่าทุกวัย สามารถให้เป็นอาหารหลักเพื่อสุขภาพที่ดีสุดของสัตว์เลี้ยง

วิธีใช้:

ให้เป็นอาหารหลักในปริมาณ 80% ขึ้นไปเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และสามารถให้อาหารอื่นๆ เช่นแมลง พืชผัก ผมไม้ ได้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละสายพันธุ์

อาหารกิ้งก่าเกรด SUPER PREMIUM ผลิตจากวัตถุดิบสดใหม่ เพิ่มส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารจำเป็นนานาชนิดเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสารอาหารของกิ้งก่าทุกช่วงวัย


ส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุแต่ละชนิด ถูกวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์ และมุ่งเน้นในความสมดุลของระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัส (Ca:P) เป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงสามารถเจริญเติบโตได้ดี และห่างไกลโรคร้ายอย่าง MBD
bottom of page