top of page

อาหารนกฟินซ์และหงส์หยก

Finch And Budgie Crumbles

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

2kg

สารอาหารครบถ้วนและได้สมดุลทางโภชนาการ เหมาะกับนกรุ่นและพ่อแม่พันธุ์ กินได้ทุกสายพันธุ์แต่เหมาะกับ parakeet ฟอพัส หงส์หยก หรือนกพันธุ์เล็กอย่างฟินซ์หรือคีรีบูนเป็นพิเศษ

วิธีใช้:

เหมาะกับให้เป็นอาหารหลักในสัดส่วน 80% ขึ้นไปของปริมาณที่นกกินต่อวัน เพื่อให้นกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และมีสุขภาพดี

อาหารนกฟินซ์และหงส์หยก Vetafarm Finch & Budgie Crumbles


สารอาหารครบถ้วนและได้สมดุลทางโภชนาการ เหมาะกับนกรุ่นและพ่อแม่พันธุ์ กินได้ทุกสายพันธุ์แต่เหมาะกับ parakeet ฟอพัส หงส์หยก หรือนกพันธุ์เล็กอย่างฟินซ์หรือคีรีบูนเป็นพิเศษ อุดมไปด้วยวิตามิน+แร่ธาตินานาชนิดเพื่อให้นกของเรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมการเพาะพันธุ์
bottom of page