top of page

บรีดดิ้งเอด (วิตามินเสริมการเพาะพันธุ์)

Breeding Aid

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

100ml, 250ml, 500ml, 1 Lire, 5 Litre

Breeding aid ใช้ลดอัตราไข่ลม ทำให้เชื้อแข็งแรง กระตุ้นผสมพันธุ์ ให้นกไข่ดี ไข่ดก เชื้อมาเต็ม

วิธีใช้:

คลุก น้ำมัน Breeding Aid 20 cc (4 ฝาขวด) ต่ออาหาร 1kg หากใช้คลุกในกับธัญพืช/ทานตะวัน ให้คลุกทิ้งใว้ 24 ช.ม. ก่อนให้นกกินเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปในเปลือกก่อน (หากผสมกับอาหารที่ไม่มีเปลือก เช่นอาหารเม็ดสำเร็จรูป ผสมทิ้งใว้ 1- 2 ชม ก็ให้กินได้เลย)
ผสมอาหารให้นกกินติดต่อทุกวัน ก่อนเริ่มฤดูผสมพันธุ์ ล่วงหน้า 6 สัปดาห์ เพื่อ เตรียมพร้อมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และให้ยาวต่อเนื่องไปจนนกเริ่มออกไข่ใบแรกและหยุด

*หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำใช้ควบคู่กับแคลเซียม (D nutrial หรือ Calcivet)

พอกันทีกับวิตามินเกรดทั่วๆไปที่เคยลองใช้แล้วไม่ได้ผล...

ขอแนะนำวิตามินเพาะพันธุ์เกรดซุปเปอร์พรีเมียม นำเข้าจากประเทศ Australia


ใช้เพียง 3 ตัวนี้ จบ!


  • Breedubg Aid (เพิ่มเชื้อ / กระตุ้นผสมพันธุ์)

  • D nutrical หรือ Calcivet (แคลเซียมผง หรือ น้ำ)

  • Multivet (กรดอะมิโน บำรุงสุขภาพให้พร้อมทำ)


bottom of page