top of page

อาหารสูตรนกเพาะพันธ์ บรีดเดอรเพลเลท

Breeder Pellet

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

2kg, 10kg

อาหารเม็ดสำเร็จรูป มีส่วนผสมของโปรตีน (มากถึง 20%) รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์ ช่วยเพิ่มผลผลิตในทุกๆครอกสูงสุด ลดปัญหาไข่ลม ไข่ตายโคม

วิธีใช้:

เหมาะกับให้นกพ่อแม่พันธุ์ โดยเฉพาะช่วงฤดูไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด

อาหารสูตรนี้แหละที่นักเพาะนกต้องใช้!


✅ พัฒนาโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก


✅ สารอาหารครบถ้วน ช่วยเสริมการเพาะพันธุ์


✅ผ่านกระบวนการหุงต้มแบบเอ็กซ์ทรูชัน (Extrusion Cooked) เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร


นกเพาะพันธุ์ต้องการสารอาหารที่ครบเพื่อให้เชื้อของไข่สมบูรณ์ดี และส่งผ่านสารอาหารดีๆต่อไปให้ลูกนก Breeder Pellet มีส่วนผสมของโปรตีน (มากถึง 20%) รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์
bottom of page