top of page

สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค Avicare

Avicare

แบรนด์:

Colorful Sellotapes

สินค้าประเทศ:

Australia

ขนาด:

500ml

สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเกรดใช้ในโรงพยาบาล กำจัดแบคทีเรีย ล้างเชื้อไวรัส ฆ่าเชื้อรา ทันทีที่ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดกรง ภาชนะ (ถ้วยอาหาร/น้ำ) อุปกรณ์ป้อน ของเล่นนก ตู้ฟัก/ตู้กก ฯลฯ

วิธีใช้:

ขจัดสิ่งปฏิกูล (มูลนก เศษอาหาร วัสดุรองพื้น ฯลฯ) ออกจากบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด จากนั้นสเปรย์ด้วย Avicare ให้ทั่ว ทิ้งใว้ 5 นาที และเช็ดออก
ปลอดภัย 100% ไร้อันตรายกับตัวนกและสภาพแวดล้อมbottom of page